Svangerskap


Svangerskapskontroll

I Norge er oppfølgingen i svangerskapet en viktig helsetjeneste som tilbys gratis til alle gravide kvinner. Regelmessige svangerskapskontroller anbefales alle gravide. Svangerskapskontroller foregår hos fastlegen, eller hos jordmor, etter hvordan den gravide selv ønsker det. Fastlegene har lang erfaring med oppfølgingen av gravide og problemstillinger som kan melde seg under graviditeten. I tillegg har fastlegene kunnskap om andre sykdommer, tilstander, jobbrelaterte- og personlige problemstillinger hos den gravide. 

Dersom en mistenker graviditet er vanlige svangerskapstester, kjøpt på apotek eller i butikk, gode fra ett par dager etter uteblitt forventet menstruasjon. Dersom du ønsker å teste deg for graviditet hos fastlegen, må du ta med urinprøve fra morgenurin.

Første svangerskapskontroll foregår hos fastlegen i uke 8-12 av svangerskapet. De resterende kontrollene (uke 24,28,32,36,38,40) hos fastlege eller jordmor. Mange velger å gå annenhver gang til fastlege og jordmor. Trondheim kommune finnes informasjon om jordmortjenesten i de ulike bydelene her. Trondheim kommune tilbyr også grupper for gravide og temamøter om for eksempel amming og fødsel. Partnere er også hjertelig velkommen til å bli med på svangerskapskontroll på Sjøsiden legesenter.

For råd om graviditeten inkludert kosthold, trening, plager i svangerskapet mm, kan man finne mye god informasjon på helsenorge.no.

 

Abort 

Dersom man vurderer abort kan fastlegen gi deg rådgivning angående dette. En annen organisasjon for rådgivning om abort er Amathea. I Norge er det selvbestemt abort til 12 uker ut i svangerskapet. Aborter utføres av og til på medisinsk indikasjon ved svangerskap som har kommet lengre enn dette. Dersom du bestemmer deg for å avbryte et svangerskap, kan fastlegen din hjelpe deg med henvisning, eller man kan selv ta kontakt med gynekologsik poliklinikk (telefon 72574474).